FjällfiskeFJÄLLFISKE

Att fiska till fjälls kräver en hel del av fiskaren. Ska du en bit iväg från väg så är utrustning och erfarenhet av att klara sig i ett ofta kargt och väderostadigt område utav stor betydelse. Det kan det löna sig att ta reda på vad som behövs eller se till att du följer med någon med erfarenhet. Vilket kan vara det bästa.

Fjällfiske kan vara nyckfullt men samtidigt ger det minnen för livet. Ofta inser du att det inte alltid är så lätt att lura fjällfisken till hugg. Har du fått fisk i ett vatten är det ändå lätt att åka tillbaka till just det vattnet och den udden där du fick fisk. Men det gäller ofta den mer oerfarna fiskaren. Har du varit ute en del vet du att det ofta varierar ganska så rejält från dag till dag och från timme till timme. Tålamod är fiskarens överlevnad.

 

SOMMARFISKE

Under juli och augusti brukar det vara bäst fart på fisken tidigt på morgonen, på kvällen och en bit in mot natten.  Under varma dagar kan fiskens jakt på insekter vara tydlig på vattenytan men vara svårfiskat för fiskaren. På kvällen kan det däremot vara ett bättre spöfiske. Väderomslag brukar vara positivt för en huggperiod och riktigt hård blåst kan ge oväntade fångster på speciellt öring. På sjön och tjärnen är uddar, utlopp, inlopp och stora höjdskiftningar på botten ofta fisksäkra ställen.

När du närmar dig en kant på ett vatten bör du ta dig dit på tystas möjliga sätt, vibrationer skrämmer fisk som står nära strandkanten. Stor fisk tar sig ofta i skymningen in mot strandkanten för att leta efter föda. Häftiga rörelser skrämmer också fisken. Likaså om du står med solen mot ryggen så att dina skugga ligger ut över vattnet.

Rent spontant kan man ju fundera över varför fiskestigar efter en strandkant ofta går precis vid vattnet. Fiskestigen borde gå 10-15meter ifrån vattnet.

 

Öringen finner du i regel överallt i fjällområdet. Den brukar vara av bra kvalitet och varierar ganska så mycket i storlek beroende på om dom finns i de större fjällsjöarna, små fjälltjärnar eller fjällbäckar.Den hugger på betet ganska rejält när den är på gång och är en härlig och stridbar fisk.

Det är speciellt när öringen är på gång och den börjar visa sig i ett vatten. Stor öring som visar upp hela sig eller när den bara går upp och suger i sig en insekt är mumma för syn och hörsel. Då lämnas inget spö ståendes, men det kan vara grymt svårfiskat ändå. Öringen fiskas i regel bara under sommaren men självklart får du den även på vinterfisket.

Fjällöring från Vornese sameby. Foto, FjällochFiske.

Rödingen är aktiv under stora delar av året. Du fiskar den försiktiga fisken med tålamod. Under sommarhalvåret är flugfiske efter röding speciellt och kräver tålamod av fiskaren. Fisket efter vakande röding är fascinerande då de s k rödingstimmen gör sig sedda. När rödingen skall börja vaka så krävs det oftast en vindstilla period så att det börjar kläcka lite mygg och nattsländor. Det kan småkoka av vakande röding på en liten yta under en kortare stund och sedan fortsätta en bit bort och det går runt som i en given runda på vattnet. Det är en härlig upplevelse att bara titta på ett rödingstim som ”äger vattenytan”. Att hitta riktigt bra rödingvatten tills fjälls är inte så lätt. Erfarenhet eller rätt informationskontakter är inte fel.

Gråsjöröding 1,8kg, Tåssåsens sameby. Foto, FjällochFiske.

  

Harren är inte så väl utspridd i fjällområdet. Den förknippas ofta med strömmande vatten och finns sparsamt i sjöar och tjärnar. Som flugfiskare söker man upp den i strömmande vatten under sommarhalvåret eller under senare delen av hösten.

 

VINTERFISKE

Vinterfiske under den mörka och kallare tiden på vintern från oktober och in i mars bör vara väl genomtänkt. Tidiga isar, väderomslag och kyla kan ställa din kompetens på spets. Att ha någon med erfarenhet med sig på turen eller att stanna hemma kan vara rätt. Under senare delen av mars i in april och maj kan du ofta ha bra dagar med ljusare och bättre väder vilket är en bra tid för vinterfiske. Högt upp i fjällkedjan och i norra Jämtlandsfjällen kan det finnas möjligheter att fiska i juni men isar och snösmältning kan göra turen osäker. Skidar du till vattnet är det såklart besvärligt med tung packning. Pulka kan vara ett alternativ till ryggsäck.

Du fiskar i regel med ett kraftigare pimpelspö en grov och färgad lina är bra (bl a när det är riktigt kallt). En större fisk eller ett kraftigt mothugg kan ställa till det om linan är för tunn. Att ”sätta” kroken i iskanten. Eller att fisken går mot iskanten är inte ovanligt när fisken är större. När det är ”dubbelisar” så kan fisken lägga sig på tvären i ”dubbelisen” och ställa till besvär.

Ett blänke med krok på tafs är det vanligaste och som bete används i regel maggot eller mask. En bra isborr med 2 stycken förlängare(högt uppe på fjället kan det vara grymt tjocka isar) och minst ett reservskär bör man ha med. Är det nya vatten som man kommer till bör man verkligen borra hål utifrån sjön/tjärnen så att det inte blir bottenkänning för då är i regel borrskäret förbrukat.

Rödingen är den fisk du förknippar mest med vinterfjäll.Du fiskar den med småryck och darrningar så att blänket och betet alltid är aktivt och i rörelse. Det är mindre ofta som du får röding på stilla bete. Den är kräsen och vill att betet ska vara igång. Därför är det också mer intressant att pimpla röding eftersom du måste vara aktiv i ditt fiske.

Fjällröding från Jämtlandsfjällen. Foto, FjällochFiske.

Öringen är inte lika angelägen att hugga på ett bete som rör sig. I och med det så blir inte vinterfisket lika intressant om du ska hålla pimpelspöt stilla eller låta det ligga stil vid hålet. Många rena öringsvatten i Jämtlandsfjällen är stängda under vinter just ur den synpunkten. (Man vill bl a inte att fisket ska ske med liggande spön eller med s k krok). Även om bara ett spö per fiskare är tillåtet.

Harren är inte så vanlig som vinterfisk på fjället. Fiskar du harr på vintern så är det såklart roligast med kikmete på grunt vatten under den senare tiden på vintern.

Att tänka på när du är ute och fiskar på fjället och fjällnära vatten:

Försök att hålla dig till angivna måttgränser på upptagen fisk. Det gynnar fiskeproduktionen i fjällvattnet för åren framöver. Till fjälls använder vi ett spö per fiskare och du får använda vilka beten som helst om det inte sägs något annat.

Du är själv ansvarig för att du fiskar i ett upplåtet vatten.

Flugfiske väster om Burvattnet i Njaarke sameby. Foto, fjällochFiske.

Information om fjällfiske och fisketillstånd hittar du på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se

 

 TÅLAMOD ÄR FISKARENS ÖVERLEVNAD

Jovnevaerie sameby. Foto, FjällochFiske.

“Sometimes too early, sometimes too late.

Sometimes too little and sometimes in spate.

Sometimes too frosty and sometimes too warm.

Sometimes too windy and sometimes too calm.

Sometimes too muddy and sometimes too clear.

There is always a sometimes when I´m fishing here.”

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se