Förlängt skoterleder!

Förlängt öppethållande av skoterleder under den andra påsklovsveckan

 

Länsstyrelsen har beslutat att skoterlederna inom regleringsområden och naturreservat i Jämtlands län under våren 2017 ska vara öppna för trafik fram till och med den 23 april.
Beslutet gäller för de leder som normalt är öppna till och med den 19 april.
Motivering till beslutet
Eftersom den 19 april 2017 infaller på onsdagen i andra påsklovsveckan då många skoteråkare är till fjälls, bedömer Länsstyrelsen att det finns särskilda skäl att låta skoterlederna vara öppna till och med söndagen den 23 april 2017.
Länsstyrelsen kan komma att stänga vissa leder tidigare med kort varsel, om det visar sig nödvändigt av rennärings- eller naturvårdsskäl eller om snötillgången är dålig.
Läs beslutet.

Länsstyrelsen har beslutat att skoterlederna inom regleringsområden och naturreservat i Jämtlands län under våren 2017 ska vara öppna för trafik fram till och med den 23 april.

Beslutet gäller för de leder som normalt är öppna till och med den 19 april.

Motivering till beslutet

Eftersom den 19 april 2017 infaller på onsdagen i andra påsklovsveckan då många skoteråkare är till fjälls, bedömer Länsstyrelsen att det finns särskilda skäl att låta skoterlederna vara öppna till och med söndagen den 23 april 2017.

Länsstyrelsen kan komma att stänga vissa leder tidigare med kort varsel, om det visar sig nödvändigt av rennärings- eller naturvårdsskäl eller om snötillgången är dålig.

Läs beslutet.

 

Fjällochfiske.se, 22/1-2017 22:01
COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se